Wettelijke bepalingen & credits

Redacteur:
SARL Béalière des sables
Chemin de bouthéon – Rochetaillée
38520 Bourg-d’Oisans

Hoofdredacteur van de publicatie:
Jean-Christophe Pent voor http://www.camping-le-chateau.nl/

Grafische vormgeving:
Interface & logo: Armel Debargue / David Aubery voor Kanou
Layout development: David Aubery voor Kanou

Uit respect voor uw privéleven gebruiken we geen cookies.

Credits foto’s: Jean-Christophe Pent, David Aubery voor Kanou

Wettelijke bepalingen:

De verschillende onderdelen van de website (vorm, lay-out, inhoud – tekst en afbeeldingen, structuur …) worden beschermd door het recht inzake tekeningen en modellen, het auteursrecht, het merkenrecht en het portretrecht en mogen niet, deels of volledig, gekopieerd of geïmiteerd worden zonder nadrukkelijke toestemming van SARL Béalière des sables. In hoofdzaak geeft SARL Béalière des sables de toestemming om de inhoud van de website te visualiseren. Elke persoon die de geldende wettelijke bepalingen niet respecteert, maakt zich schuldig aan namaakpraktijken en wordt bestraft met de strafrechtelijke sancties voorzien in de wet.

Auteursrechten:

Deze website is een werk waarvan SARL Béalière des sables de auteur is zoals bedoeld in artikel L. 111.1 en volgende van het Franse wetboek voor intellectuele eigendom. Foto’s, teksten, logo’s, pictogrammen en alle andere werken geïntegreerd in de site zijn het eigendom van hun auteurs. Reproductie, overdracht, wijzigingen en hergebruik, op papier of elektronische drager, van deze site en de werken die hierin opgenomen zijn, zijn slechts toegelaten voor persoonlijk en privégebruik conform de bepalingen van artikel L 122-5 van het Franse wetboek voor intellectuele eigendom. Deze reproducties moeten duidelijk de bron en auteur van de website en/of deze multimediawerken vermelden. In geen geval mogen deze reproducties een inbreuk vormen op de rechten van derden.

Links:

SARL Béalière des sables geeft de toestemming hyperlinks te plaatsen op websites, met uitzondering van sites met een controversieel, pornografisch of xenofoob karakter of die meer in het algemeen gevoelig liggen bij het grote publiek. De link moet leiden naar de homepage van de website http://www.camping-le-chateau.fr/ die verschijnt in een nieuw venster. De pagina’s van de website www.camping-le-chateau.fr mogen in geen geval toegevoegd worden aan de pagina’s van een andere site (iframe). Dieplinken is formeel verboden, tenzij specifieke toestemming die geval per geval verleend kan worden. In al deze gevallen behoudt SARL Béalière des sables zich het recht voor tot verzoek om verwijdering.

Médiation des litiges de la consommation :

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par SARL la béalière des sables. Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS.

Ce dispositif de médiation peut être joint par :

– voie électronique : www.medicys.fr

– ou par voie postale : MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 Paris.